เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนเข้า โรงเรียนเด็ก อนุบาล

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนเข้า โรงเรียนเด็ก อนุบาล ซึ้งหากพูดถึงเด็กเล็กที่เริ่มเข้าสู่วัยที่จะต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นพ่อแม่เองก็จะต้องเตรียมหาโรงเรียนอนุบาลให้ลูกของตนเองเพื่อจะให้ลูกนั้นได้อยู่โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับลูกของตนเองมากที่สุดด้วยนั้นเอง

ดังนั้นการเตรียมพร้อมและข้อควรระวังว่าลูกของเรานั้นจะอยู่ร่วมกับเด็กผู้อื่นได้ไหมในเมื่อเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลนั้นแล้วจะทำให้ชีวิตของลูกเรานั้นราบลื่นเป้นไปได้อย่างดีพ่อแม่อย่างเรานั้นต้องพัฒนาลูกเพื่อมีความพร้อมสมบูรณ์และต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวตั้งแต่1-3ปีแรกก่อนที่จะเอาลุกของเรานั้นเพื่อจะเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลที่เราเตรียมให้ โดยมีดังต่อไปนี้

ขั้นที่1 ต้องเตรียมสภาพร่างกายของลูกน้อยเราให้พร้อมนี้เป็นสิ่งพื้นฐานของทุกคนให้ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกให้พร้อมเพื่อจะทำให้มีการทรงตัวในการเดินที่ดีดังนั้นจึงต้องเตรียมอาหารที่มีประโยชน์และให้ลุกพักผ่อนเพียวพอเพื่อจะให้ครูที่โรงเรียนอนุบาลนั้นได้พัฒนาลูกน้อยของเราให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นที่2 ควรฝึกให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองบ้างเพราะถ้าทำให้ทุกอย่างเกินไปเด้กน้อยเราก็ไม่สามารถพัฒนาได้หรือพัฒนาได้ช้ากว่าเพื่อนที่อยู่โรงเรียนอนุบาลด้วยกันที่อยู่ในอีกสังคมหนึ่งและการฝึกนั้นต้องฝึกพัฒนาตามวัยเช่น การรับประทานอาหารด้วยตนเอง การพูดจาสื่อสารกับครูในโรงเรียนอนุบาลหากว่าเกิดอาการปวดปัสสาวะหรือปวดอุสจาระหากพูดเป็นก็ต้องฝึกให้ขับถ่ายให้เป้นเวลาด้วย และ ที่สำคัญฝึกเรื่องการติดกระดุมแต่งตัวย และ ถ้าลูกน้อยของเราจะทำอะไรก็ตามจำไว้เลยว่าอย่าขัดขวางการพัฒนาของลูกน้อยที่สามารถพัฒนาเรื่องต่างๆด้วยตนเอง และ อย่าทำให้ลูกทุกอย่างเพราะจะทำให้เป็นว่าพ่อแม่รังแกฉัน

ขั้นที่ 3 ฝึกเรื่องการอดทนรอคอยเนื่องจากพ่อแม่ยุคนี้ส่วนมากจะโอ๋และปรอบใจลูกตามใจลูกมากเกินไปจนเด็กสมาธิสั้นและไม่มีความอดทนต่อสิ่งเล้าต่างๆรอบตัวดังนั้นพ่อแม่อย่างเราต้องทำให้ลูกน้อยของเราที่จะเข้าไปเจอเด็กๆคนอื่นในโรงเรียนอนุบาลนั้นก็จะเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นเพราะจะได้ฝึกการเข้าคิวต่อกินข้าวหรือของเล่นที่เด็กคนอื่นเล่นก่อนจึงจะได้ไม่เกิดการยื้อแย่งสิ่งของนั้นซึ้งถ้าเกิดเหตุการยื้อแย่งกันเกิดขึ้นก็จะทำให้เด็กนั้นเกิดการทะเลาะกันและอาจจถเป็นเหตุทำให้ลูกน้อยของเราไม่อยากไปโรงเรียนอนุบาลแน่ๆ

ขั้นที่ 4 ฝึกเรื่องการเข้าสังคมดังนั้นสังคมแรกของลูกน้อยเรานั้นก็คือครอบครัวเรานั้นต้องเป็นเพื่อนเล่นกับลูกก่อนจึงจะเล่นกับผุ้อื่นได้ซึ้งเด็กในวัยที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลนั้นจะถือตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจและมีความเห็นแก่ตัวเลยระแต่เราอย่าบังคับเด็กน้อยเกินไปเพราะจะทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีต่อเราดังนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำและถ้าลูกน้อยเราทำการแบ่งปันสิ่งของหรือมีน้ำใจกับผู้อื่นเราไม่ควรลืมชมเชยเด็กน้อยให้เกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้คือการทำดี

ขั้นที่ 5 ส่งเสริมให้ลูกน้อยได้รู้จักการสื่อสารเพราะเมื่อต้องเข้าไปอยุ่ในโรงเรียนอนุบาลแล้วลูกน้อยก็จะขาดพ่อแม่และไม่สามารถให้ครูนั้นดูแลลูกน้อยเราได้เท่ากับพ่อแม่แน่นอนดังนั้นจึงต้องฝึกให้ลูกน้อยสื่อสารว่าต้องการอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อลุกน้อยสื่อสารได้ก็จะปรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเด็กไม่สามารถพูดสื่อสารได้เด็กก็อาจจะเกิดการแย่งและอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้เพราะเด็กไม่สามารถพูดขอกันดีๆได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ขั้นที่ 6 ป้องกันลุกน้อยกับสิ่งที่กระตุ้นในทางที่ไม่ดีทุกวันนี้มองไปที่ไหนก็เห็นได้เลยว่าพ่อแม่สมัยนี้ใช้โทรศัพท์หรือโทรทัศน์เลี้ยงลูกทำให้ลูกน้อยสนใจแต่สิ่งๆเดียวและไม่สนใจเรื่องภายนอกที่จะรับรู้ได้มากกว่าดังนั้นพ่อแม่อย่างเราต้องควรสอนลูกให้ดูเป็นเวลาซึ้งเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนควรเรียนรู้กับสิ่งภายนอกในโลกแห่งความเป็นจริงซึ้งทักษะนี้จะติดตัวไปกับลุกของเราจนโตสามารถทำให้ลุกของเราแบ่งเวลาเป็นด้วยนั้นเอง