วัดเขาแก้ววรวิหาร

องค์เจดีย์สีขาวสวยโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขา คือสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเมื่อมายัง “วัดเขาแก้ววรวิหาร” ในอดีตบริเวณหน้าวัด เคยเป็นพลับพลาที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จประพาสหัวเมือง เนื่องจากมีบรรยากาศเงียบสงบ สวยงาม รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาแก้ว และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง

ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปชื่นชมความงามขององค์เจดีย์ ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังด้านบน ซึ่งความน่าสนใจอยู่ตรงที่ เป็นบันไดนาคหันเศียรกลับ ราวบันไดคือลำตัวนาคประดับกระจกสีสวยงาม มีสิงห์ยืนอยู่เหนือซุ้มประตู และทวารบาลเป็นรูปทหารแต่งเครื่องแบบอย่างตะวันตก เมื่อขึ้นมาถึงจะพบกับ เจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สูงราว 34 เมตร เหนือขึ้นไปที่บัลลังก์เป็นบัวกลุ่ม รอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่างๆ ในอดีตจะมีทั้งสีดำ สีขาว และสีเขียว หากปัจจุบันทำเป็นสีเหลืองทอง มีเพียง 1 องค์ที่ยังคงเป็นสีดำ ต่ำลงมามีเจดีย์บริวารล้อมรอบทั้งสี่ทิศ อีกทั้งระหว่างเจดีย์องค์ใหญ่และหอระฆังมี เจดีย์ปรางค์ห้ายอดองค์เล็ก ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปทรงเครื่อง ด้านทิศตะวันออกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์และด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หากจิตรกรรมฝาหนังมีเหลืออยู่เพียงบนหน้าจั่ว ด้านหนึ่งเป็นภาพธุดงค์วัตและอสุภกรรมฐาน คือ การปลงสังเวชซากมนุษย์ที่ตายไปแล้ว ส่วนอีกด้านเป็นภาพนรกภูมิ นับเป็นอีกองค์เจดีย์ที่มีความสำคัญ อีกองค์หนึ่งของจัวหวัดสระบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand