ป้ายชัด!เตือนแล้วไม่สนใจ มือบอนเขียนผนังถ้ำวัดดัง

รองผู้ว่าฯ-วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ตักเตือนหน่วยงานรับผิดชอบ เพิ่มความรู้และเรื่องกฎหมาย จัดการระบบไม่ให้นักท่องเที่ยวมือบอนขีดเขียนผนังถ้ำในแหล่งท่องเที่ยววัดดัง เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ขนส่งจังหวัดพังงา นายกอบต.กระโสม กำนันตำบลกระโสมและเจ้าหน้าที่

เข้าตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวที่บริเวณวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หลังจากมีการร้องเรียนว่าแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวแต่งกายเข้า-ออกไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา และมีการขีดเขียนฝาผนังที่ทางศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไว้ โดยเฉพาะใกล้กับพระปรมาภิไธยย่อ ทั้งรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์หลายพระองค์ อีกทั้งไม่มีระบบการจัดการให้ชัดเจนสร้างความเคลือบแคลงแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบพนักงานขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวประพฤติตัวไม่เหมาะสมและแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  โดยการเข้าตรวจสอบนั้น ได้แนะนำตักเตือนหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพิ่มความรู้และกฎหมายที่ควรปฏิบัติแก่มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว หลังจากนี้ขอให้ฝ่ายบริหารของวัดและสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวจัดระเบียบและบริหารให้ชัดเจนและถูกต้องเข้าสู่ระบบสามารถแสดงให้ประชาชนรับรู้รับทราบและโปร่งใสได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews